Bedrijventerrein De Zegge VII

Bestemmingsplan De Zegge VII

Voor het gebied De Zegge VII ligt een onherroepelijk bestemmingsplan. Dit betekent dat, behoudens bijzondere ruimtelijke procedures, er direct bouwrecht op De Zegge VII is. Tegen bouwaanvragen die rechtstreeks voldoen aan het bestemmingsplan kan geen bezwaar en beroep meer worden ingesteld.

Stedenbouwkundig plan

Om DeĀ  Zegge VII een duurzaam en kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein te laten zijn is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. In het beeldkwaliteitsplan is per deelgebied aan de hand van eisen voor stedenbouw, architectuur en openbare ruimte aangegeven welke beeldkwaliteit wordt nageleefd.

Downloads

Bestemmingsplan kaart

Bestemmingsplan (geheel)

Bestemmingsplan regels bedrijf

Overzicht bedrijfsactiviteiten

Stedenbouwkundig plan